Raspberry Pi Pico

SPI ekran - sat - sa strukturom podataka

raspberry pi matrix sat

Glavna ideja ovog projekta bila je napraviti prilagodljivi sat, sat koji bi imao opciju da vrlo lako promeni izgled.

Subscribe to RSS - Raspberry Pi Pico