Koji je Arduino najbolji? SparkFun vam nudi svoje rešenje

Kao što svi ljubitelji uradi sam elektronike već znaju, Arduino je open hardware platforma zbog čega, pored italijanskih originala, na tržištu mogu da se nađu mnogi klonovi, uključujući i kineske kopije. Kada se nađete u tom moru raznolikosti, nameće se jednostavno pitanje: "Koji je Arduino najbolji?". Tažeći odgovor na to pitanje SparkFun je dizajnirao sopstvenu verziju Arduino ploče.

SparkFun RedBoard ploča kombinuje jednostavnost UNO Optiboot bootloadera (koji se koristi u Pro seriji), stabilnost FTDI i kompatibilnost sa R3 dodacima koji su namenjeni za najnoviju Arduino UNO R3 ploču.

RedBoard se može programirati preko USB Mini-B kabla koristeći Arduino integrisano razvojno okruženje (Integrated Development Enviroment - IDE). Jednostavno povežite napajanje, selektujte “Arduino UNO” opciju u meniju na ploči i sve je spremno za unos  koda.

RedBoard ima sve hardverske periferije koje vam trebaju: 14 digitalnih ulazno/izlaznih pinova od kojih 6 ima impulsno širinskom modulacijom (PWM), 6 analognih ulaza, hardverski serijski port - UART, serijski periferni interfejs (SPI) i eksterne prekidače.

Izvedeni su i SDA, SCL i IOREF pinovi koji se nalaze i na UNO R3 ploči, tako da  je RedBoard ploča kompatibilna i sa svim budućim dodacima. Ova verzija ima dodatu SMD ISP letvicu za spajanje ovih dodataka.

RedBoard može da se napaja preko USB kabla ili preko uobičajenog cilindričnog utikača (eng. barrel plug)  kao priključka. Regulator napona na ploči podržava ulazni napon od 7 do 15VDC.

Da li ste ste se već odlučili za RedBoard? Ako niste, pogledajte i karateristike nekih Arduino ploča koje imamo u 012lab prodavnici, kao što su: Arduino Uno R3, Arduino Due, Arduino Fio, Arduino Leonardo, Arduino Pro Mini 328 - 3.3V/8MHz, Arduino Pro Mini 328 - 5V/16MHz, Arduino Ethernet sa PoE, Arduino Mega.