Automatizujte skeniranje filma od 35 mm pomoću Arduina i Pithona

Iako je u današnje vreme fotografisanje uobičajeno digitalna stvar, na filmskim negativima se nalazi mnoštvo vizuelnih informacija.
Digitalizacija je moguća, ali uglavnom zahteva dosta vremena, pa je fotograf / haker Seckin Sinan Isik odlučio automatizovati postupak.

Digitalizacija i Arduino Nano

Njegova postavka koristi nosač filma pojačan koračnim motorom i remenskim pogonom za pomeranje filma od 35 mm ispod digitalne kamere postavljene na stativ. Sve to kontroliše Arduino Nano, pri čemu se prikaz kamere prikazuje putem uređaja za snimanje video zapisa na obližnjem računaru.

U jednom režimu korisnik može polupriručno da podešava položaj filma pomoću tastera, a zatim skenira negativ.
Čitav proces takođe može biti automatizovan, pomoću Python computer vision biblioteke.

Više detalja o samom projektu možete da vidite na ovom linku.