WE-SHARE Robotics tim se danonoćno pripremao za EUROBOT 2016 (VIDEO)

WE-SHARE Robotics tim, sastavljen od 12 studenata Visoke škole elektrotehnike i računarstva u Beogradu, različitih godina studija i studijskih programa, ove godine se odvažio da učestvuje na nacionalnom EUROBOT takmičenju. Sa prvim pripremama su počeli još u oktobru prošle godine, a dve nedelje pre početka takmičenja studenti su danonoćno radili u laboratoriji za robotiku.

Članovi ovog zanimljivog tima su studenti četvrte godine Visoke škole elektrotehnike i računarstva, koji su trenutno na specijalističkim studijama: Mihailo Stefanović, Siniša Kljaić, Veljko Janić, Dragan Jakovljević, Slađan Stojanović i Nenad Seljišta; studenti treće godine: Vojislav Mirović, Bojan Vujanić i Dušan Poluga; studenti druge godine Aleksandar Spasić i  Pavel Barca; student prve godine Aleksa Ristić; kao i mentor tima Slobodan Drašković, asistent na studijskom programu Automatika i sistemi upravljanja vozilima.

Po rečima mentora Slobodana Draškovića, tim je počeo sa ranim fazama pripreme već po samom izlasku pravila za ovogodišnje takmičenje, od oktobra meseca. Međutim, zadatak je bio kompleksan, pa je zahtevao puno vremena i napora.

“U ranoj fazi tim je kontinualno radio na osmišljavanju najefikasnijih rešenja na zadate zahteve. Naredna faza priprema počela je u toku januara meseca u kome su članovi već počinjali sa praktičnom realizacijom robota, kako bi se došlo do dve nedelje pre takmičenje kada su po potrebi ostajali danonoćno u laboratoriji za robotiku i radili na robotima”, objašnjava Slobodan.

Po njegovim rečima, najveća prepreka timu je bio manjak vremena, a ove godine je od velike pomići bio 3D štampač koji je Škola nabavila, kao i donacije 012lab-a.

IR senzor i servo motor dobijeni od 012lab

IR senzor i servo motor dobijeni od 012lab

“012lab je pomogao donacijom servo motora i IR senzora što predstavlja nezaobilazne elemente na robotima. Servo motori su korišćeni za različite podsisteme na robotima, dok su IR senzori bili ključni u detektovanju prepreka”, kaže mentor Slobodan Drašković.

WE-SHARE Robotics osvojio je 7. mesto na ovogodišnjem Eurobot Srbija takmičenju. Nažalost, tim se nije plasirao u drugi krug takmičenja. Ono što je bilo potrebno je osvojiti neko od prva tri mesta.

“Kao prvoplasirani tim iz Beograda članovi su izuzetno zadovoljni ostvarenim rezultatima i dodatno motivisani da naredne godine ostvare bolji uspeh”, zaključuje mentor WE-SHARE Robotics tima.