Učenje grčkog uz pomoć pregleda rečnika u arkadnom stilu

Ucenje grckog - Arduino Uno

Učenje novog jezika je uvek izazov, ali takođe može biti izuzetno korisno. Da bi pomogla u ovom zadatku - posebno u učenju grčkog - Angeliki Beyko je kreirala mašinu za pregled u arkadnom stilu. Njen uređaj pametno koristi perforiranu ploču za držanje elektronike, uključujući sedam LCD ekrana koji ukazuju na kategoriju, nivo i aktuelnu grčku reč koja se pregledava.

Mogući odgovori prikazani su kao slike na četiri TFT ekrana, vođeni od četiri odvojene ploče Arduino Uno koje izvlače slike sačuvane na SD karticama. Arduino Mega pruža celokupnu kontrolu za interaktivni panel.


Ovo je ambiciozan projekat na kome trenutno postoje određena ograničenja memorije i problem sa ekranima koji ne rade kada su  montirani. Dakle, ceo projekat je u fazi izrade, ali Beyko planira da dovrši izgradnju verzijom dva.

Više detalja je dostupno u samom projektnom tekstu, a kod se može naći na GitHub-u.