Raspberry Pi 4 Model B

Raspberry Pi prepoznavanje lica

Projekat urađen sa Open Source Computer Vision Library  (OpenCV). OpenCV je dizajniran za računarsku efikasnost sa jakim fokusom na aplikacije u realnom vremenu. Dakle, savršeno je za prepoznavanje lica u realnom vremenu pomoću kamere.

Subscribe to RSS - Raspberry Pi 4 Model B