Održana prva 012LAB radionica - Uvod u svet elektronike i Arduino (VIDEO)

Arduino_Uno_R3_tutorijal1_image01 

Edukativna platforma za elektroniku i robotiku 012LAB uspešno je realizovala svoju prvu radionicu pod nazivom “Uvod u svet elektronike i Arduino”, na kojoj su polaznici različitih struka i nivoa poznavanja elektronike imali priliku da se upoznaju sa osnovnim tehnikama rada ovog popularnog mikrokontrolera, ali i da čuju neke naprednije ideje.

Inženjeri elektrotehnike Vuk Vujović i Kristina Stanković vodili su učesnike radionice korak po korak kroz povezivanje Arduino Uno mikrokontrolera sa računarom i proto pločom, pisanje programa za Arduino i demonstraciju njegovog rada, kombinujući frontalnu nastavu sa grupnim i individualnim radom. 

Arduino_Uno_R3_tutorijal1_image02

Osnovne elemente programiranja Arduina, polaznici su učili kroz pisanje svog prvog programa za ovaj mikrokontroler, koji je trebalo da upravlja paljenjem i gašenjem LED dioda preko digitalnih izlaza, kao i podešavanjem intenziteta osvetljaja preko analognih izlaza Arduino Uno R3 mikrokontrolerske platforme.

Da li su programčići dobro napisani, nije bilo teško saznati, jer se ispred svakog „programera“ nalazila Arduino Uno R3 ploča, povezana sa proto pločom na kojoj je crvena dioda poslušno treperila i menjala intenzitet svetla.

Nadamo se da smo polaznike dovoljno zaintrigirali da samostalno, kao i uz naše naredne open-source i open-hardver radionice i onlajn tutorijale nastave da istražuju neograničene mogućnosti mikrokontrolera iz Arduino familije.

Arduino_Uno_R3_tutorijal1_image05

Detaljan opis održane radionice sa primerima koda i uputstvima korak po korak, dat je u vidu tutorijala u okviru četiri članka po oblastima:

Tako svi oni koji su prisustvovali radionici mogu da se podsete šta su radili, a oni koji su bili sprečeni mogu da uz pomoć ovog tutorijala savladaju prve korake na Arduino Uno R3 mikrokontrolerskoj platformi.