Raspberry Pi prepoznavanje lica

Projekat urađen sa Open Source Computer Vision Library  (OpenCV). OpenCV je dizajniran za računarsku efikasnost sa jakim fokusom na aplikacije u realnom vremenu. Dakle, savršeno je za prepoznavanje lica u realnom vremenu pomoću kamere. Da bismo kreirali celovit projekat prepoznavanja lica, moramo raditi na 3 vrlo različite faze: otkrivanje lica i prikupljanje podataka, obuka prepoznavača i prepoznavanje lica. Jednostavno ćemo stvoriti skup podataka, gde ćemo čuvati slike za svaki identitet, koji se sastoji od grupe fotografija koje se koriste za otkrivanje lica.

Potrebno vam je:

1. Raspberry Pi 4 model B.

2. Raspberry Pi 4 napajanje

3. Ekran osetljiv na dodir Raspberry Pi 7 inča

4. Raspberry Pi NoIR kamera

Raspberry Pi 4 Pin konfiguracija


Pin konfiguracija
Konekcija

Povežite trakasti kabl sa ekrana na Raspberry Pi

Priključite SDA na Raspberry Pi SDA pin i povežite SCL sa ekrana na Raspberry Pi SCL pin.

Konekcija

Povežite kabl sa kamere na Raspberry Pi

Povezivanje kamere na Raspberry Pi

Ceo tutorijal pogledajte na ovom linku.