Raspberry Pi može da povezuje osciloskop i tablet (VIDEO)

 
 
Inženjeri kompanije Link Instruments su uz pomoć Raspberry Pi-ja uspeli da urade neverovatnu stvar - napravili su PiMSO, univerzalni interfejs zasnovan na pretraživaču koji ne košta puno, a omogućava povezivanje više tablet računara sa analogno-digitalnim osciloskopom (Mixed Signal Oscilloscope - MSOs).

 

Kod mnogih aplikacija sistem kontroler je još uvek PC, ali tableti i mobilni telefoni počinju da se sve češće koriste kao instrument interfejsi. Oni koji se bave razvojem mernih instrumenata sada imaju zadatak da obezbede podršku za više platformi i operativnih sistema. To prestaje da bude ekskluzivni svet Windows-a već značajnu ulogu dobijaju Linux, iOS, Android, i drugi, a ugrađeni (embedded) sistemi postaju pristupne tačke za kontrolu instrumenata.

 
Za male kompanije to je težak zadatak, zbog čega su se inženjeri Link Instruments-a odabrali alternativni pristup preko pretraživača (browser). Korišćenje pretraživača kao interfejsa nije novost, ali na taj način mogu da se povežu različiti interfejsi i merni instrumenati bez obzira na operativni sistem.
 
Da bi razvili univerzalni interfejs zasnovan na bauzeru koji povezuje tablet i analogno-digitalni osciloskop (Mixed Signal Oscilloscope - MSOs), inženjeri u Link Instruments-u su se koristili hardver i softver sa otvorenim kodom. Oni su odlučili da razviju biblioteku upravljačkih programa uz pomoć kojih bi mikrokontroler mogao da kontroliše MSO-28 preko USB porta, nakon čega bi za vezu sa spoljnim svetom koristio bežičnu mrežu i na kraju pretraživač na tabletu. 
 
Rezultat je PiMSO, koji koristi Raspberry Pi za povezivanje tableta i MSO-28 osciloskopa.
 
"Cilj projekta je bio da koristeći pretraživač na tabletu napravimo interfejs za MSO-28 osciloskop po pristupačnoj ceni. Shvatili smo da to može da se uradi uz pomoć Raspberry Pi-ja, Beaglebone-a i drugih mini računara, ali smo odabrali Raspberry Pi”, rekao je Džon Je, inženjer u Link Instruments-u .
 
 
Osnovna primena PiMSO –a prikazana je slici 1. U ovoj konfiguraciji tablet komunicira direktno sa Raspberry Pi-om preko  WiFi-a. Wifi adapter je priključen na jedan od USB portova na Raspberry Pi-ju, dok je drugi USB port povezan sa MSO-28 osciloskopom. Na taj način Raspberry Pi postaje server a pretraživač na tabletu klijent.
 
NginxHTTP server na Raspberry Pi-ju pokreće fcgi (fast CGI) server, koji šalje instrukcije i prima podatke od MSO-28 osciloskopa. U stvari postoji tri uređaja: klijent, server i osciloskop i svi rade asinhrono. Zahvaljujući tome PiMSO može da se pokrene preko lokalne mreže jer ima IP adresu.
 
 
U osnovnoj konfiguraciji prikazanoj na slici 1, tabletu je potreban jedino SSID (Service set identification) od servera Raspberry Pi-a jer PiMSO može da služi kao pristupna tačka. Na slici 2 lici je prikazano kako je PiMSO povezan sa bežičnim ruterom.
 
 
Slika 3 prikazuje rad na internetu. Osciloskop može da se koristi kao daljinski monitor dostupan preko bilo kog pretraživača. U stvari, osciloskop može da se kontroliše preko više tablet računara.
Još detalja možete videti na PiMSO stranici Link Instruments-a, a možete pogledati i video na kom je prikazano kako PiMSO radi.
 
 
 
 
 

Izvor: EETimes