Raspberry Pi LED traka pomoću APA102

Raspberry Pi LED traka pomoću APA102

U ovom vodiču za Raspberry Pi LED traku, pokazano je kako da povežete APA102 RGB LED traku sa Pi.

Pored toga što je pokazano kako da povežete APA102 led traku sa Pi, prikazano je i kako da koristite „apa102-pi“ Python pakete za interakciju sa trakom i promenu boje pojedinih LED dioda.

APA102 je jedna od retkih RGB traka koje se mogu lako koristiti sa Raspberry Pi. Ova jednostavnost upotrebe je zahvaljujući tome što za svoje podatke koristi SPI protokol, sa jednom linijom vremena i jednom linijom podataka.

Jedna od najznačajnijih prednosti APA102 je što nije tako osetljiv na vremensko podešavanje. Nedostatak potrebe za određenim vremenom je presudan za Raspberry Pi jer nije odličan u održavanju tog određenog vremena.

Ovaj projekat možete dalje proširiti korišćenjem senzora ili drugih uređaja za kontrolu boje LED trake. Na primer, možete da izvršite temperaturni senzor i promenite boju u zavisnosti od toga koliko je toplo ili hladno.

Ovaj vodič bi trebalo da radi sa svim verzijama Raspberry Pi-ja, osim sa prvom verzijom, jer je izgled pin-a drugačiji.

Ispod je sva oprema koja će vam trebati za povezivanje APA102 RGB LED traka sa Raspberry Pi.


Preporučeno:

Raspberry Pi

Micro SD kartica

APA102 LED traka

Ženski adapter za jednosmernu struju

5V, 10A adapter za naizmeničnu struju

Žica za protoploču


Opciono:

Kućište za Raspberry Pi

Ceo vodič pročitajte ovde.