Protoploča SparkFun ESP8266 Thing - savršen osnov za uređaje sa internetom

Protoploča SparkFun ESP8266 Thing

Tokom protekle godine ESP8266 se izdvojio među mnoštvom projekata vezanih za WiFi. To je veoma isplativ WiFi modul koji, uz malo dodatnog napora, može da se programira kao i svaki mikrokontroler. Nažalost, ESP8266 je uglavnom bio dostupan samo u formi malog modula, sa ograničenim ulazima i izlazima zbog čega nije bio baš pogodan za izgradnju projektnog okruženja.

Sparkfun-ov novi razvojni sistem za ESP8266 izvlači sve pinove modula, a dolazi opremljen sa baterijskim punjačem, napajanjem i svim ostalim dodacima koje strujno kolo zahteva. Sve to proto i razvojnu ploču SparkFun ESP8266 Thing čini savršenom osnovom za vaše uređaje koji zahtevaju internet konekciju.

 

Pregled tehnologije

ESP8266 nudi kompletno Wi-Fi mrežno rešenje, što znači da na sebi može da čuva aplikaciju ili rastereti sve Wi-Fi funkcije za umrežavanje iz druge aplikacije procesora.

Kada ESP8266 hostuje aplikaciju, a kada je to jedina aplikacija procesora u uređaju, ona može da se podigne direktno iz eksterne memorije. Ima integrisanu keš memoriju što poboljšava performanse sistema u takvim aplikacijama i minimizira zahteve memorije.

Alternativno služi kao Wi-Fi adapter a bežični pristup internetu može da se doda na bilo koji mikrokontroler dizajniran na bazi jednostavnog povezivanja preko UART interfejsa ili CPU AHB interfejsa.

ESP8266 ima mogućnost obrade i skladištenja podataka što mu omogućava da bude integrisan sa senzorima i drugim aplikacijama pojedinih uređaja preko svojih GPIO pinova uz minimalan razvoj i minimalno opterećenje. Dizajniran da zauzme minimalnu površinu PCB-a, sa visokim stepenom integracije, ESPB8266 zahteva minimalno okruženje  i obezbeđuje celovita rešenja, uključujući i front-end module.

 Orginalni ESP8266 WiFi modul

Tehnologija izuzetno niske potrošnje

ESP8266 je dizajniran za mobilne uređaje, nosivu elektroniku i Internet of Things aplikacije sa ciljem postizanja najniže potrošnje energije. Uštedu energije postiže u 3 režima: aktivnom režimu, režimu mirovanja i dubokom režimu mirovanja.

Korišćenjem naprednih tehnika upravljanja napajanjem i logike smanjivanja nepotrebnih funkcija uz kontrolu prebacivanja između mirovanja i aktivnog režima, ESP8266 troši manje od 12uA u režimu mirovanja i manje od 1.0mV (dTJJVI = 3) ili manje od 0.5mV (dTJJVI = 10) kada je povezan sa pristupnom tačkom.

Kada je u režimu mirovanja, samo real-time clock i watchdog tajmer ostaju aktivni. Real-time clock može da se programira da budi ESP8266 u bilo kom potrebnom intervalu. ESP8266 može biti programiran da se probudi kada se detektuje određeni uslov. Ova minimalna buđenja mogu biti korišćena od strane mobilnih uređaja, omogućavajući im da ostanu u pasivnom režimu niske potrošnje sve dok nije potreban Wi-Fi.

U cilju ispunjenja energetskih uslova mobilne i prenosne elektronike ESP8266 može biti programiran da smanji izlaznu snagu PA da bi se uklopio u različite profile aplikacija, razmenom opsega energetske potrošnje.

 

Najviši nivo integracije

Integrisanjem najskupljih komponenti kao što su jedinice upravljanja potrošnjom, TR prekidači, RF baluni, PA velike snage sposoban da isporuči + 25dBm (Peak), ESP8266 osigurava da BOM troškovi budu najniži mogući, uz laku integraciju u bilo koji sistem.