Poboljšanje sigurnosti vašeg Raspberry Pi

Sigurnost Raspberry Pi

U ovom vodiču ćemo vam pokazati kako da poboljšate sigurnost svog Raspberry Pi-a. Poboljšanje sigurnosti vašeg Raspberry Pi je presudan zadatak, posebno kada je izložen Internetu.

Uglavnom da se zna, glavni operativni sistem Raspberry Pi nije baš siguran, posebno kada dozvolite spoljnim mrežama da pristupe vašem uređaju.

U ovom vodiču ćemo vas provesti kroz neke od najboljih predloga za poboljšanje vaše zaštite Raspberry Pi. Ovi predlozi se kreću od promene podrazumevane lozinke korisnika do postavljanja zaštitnog zida za zaštitu vaših veza.

LISTA OPREME:

Preporučeno:

1.) Raspberry Pi

2.) Micro SD kartica

3.) Ethernet kabl ili WiFi dongle (Pi 3 ima ugrađeni WiFi)

4.) Adapter za napajanje


Opciono:


 1.) Kućište za Raspberri Pi

2.) USB tastatura

3.) USB miš

Za ovaj vodič pretpostavićemo da imate najnoviju verziju OS Raspberry Pi. Ovi koraci su testirani na Raspberry Pi 4, ali trebalo bi da rade na starijim verzijama uređaja takođe.

Na ovom linku pogledajte korake potrebne da zaštitite svoj operativni sistem, a ti koraci su:

  • Promena podrazumevane lozinke
  • Redovno ažuriranje OS-a:
  •       *Automatska nadogradnja paketa
  • Osiguravanje SSH veze vašeg Raspberry Pi-a
  • Korišćenje SSH potvrde identiteta
  • Dodavanje dvofaktorske potvrde autentičnosti u SSH-u
  • Postavljanje Firewall-a (zaštitnog zida) na Raspberry Pi
  • Korišćenje Fail2Ban za blokiranje napadača