Koji Arduino izabrati?

Koji Arduino izabrati

Ako ste tek započeli druženje sa Arduinom onda vam ovaj izbor i neće biti mnogo bitan. Sa strane karakteristika, Arduino ploče (barem kada je reč o osnovnim) i nisu mnogo različite. Ono što bi moglo da utiče na vaš odabir za nabavku prve Arduino ploče mogu biti naredna 3 faktora:

 1. Specifikacije:

Ako želite da realizujete malo kompleksniji projekat sa većim brojem modula, senzora, kanala komunikacije i slično, onda je potrebno koristiti neki Arduino koji ima dovoljan broj I/O pinova i dovoljnu količinu memorije. To recimo može biti model Arduino Mega2560, koji ima velik broj I/O pinova, kako digitalnih i PWM, tako i analognih. Takođe, ima približno 8 puta veću količinu memorije od Uno modela.

 

mega

Arduino Mega2560:

 • Koristi mikrokontroler Atmega2560
 • Ima 54 digitalnih I/O pinova (od kojih 15 podržavaju PWM)
 • Ima 16 analognih ulaznih pinova
 • 256 KB flash memorije
 • 16 MHz kristal

 

 1. Dimenzije:

Vrlo čest faktor koji utiče na odabir Arduino ploče jesu dimenzije. Za određene projekte koje možda budete radili gabarit i dimenzije samog sklopa su od velike važnosti, možda će biti neophodno da se sve upakuje u poprilično malo kućište. U tom slučaju potrebno je odabrati neku od manjih Arduino ploča. Postoji nekoliko različitih ploča u ponudi, od kojih svaka manje-više ima slične karakteristike, a to su modeli Nano, Pro mini, Micro...

 

promini

Arduino Pro Mini:

 • Mikrokontroler Atmega328
 • 14 digitalnih I/O pinova (od kojih 6 podržavaju PWM)
 • 6 analognih ulaznih pinova
 • 32 KB flash memorije
 • 16 MHz kristal
 • i dimenzija 18x33mm, što je prilično kompaktno.

 

 1. Jednostavnost:

Kao treći faktor naveli smo jednostavnost iz razloga što je za početnike jednostavnost jedna od najbitnijih osobina koje predmet učenja treba da ima. Ta jednostavnost nalazi se u korišćenju Arduino Uno ploče. Razloga zbog čega treba odabrati ovu ploču je nekoliko:

 • koristi se u velikoj većini tutorijala na internetu
 • za ovaj model postoji mnoštvo „shield-ova“
 • ako pregori mikrokontroler vrlo je lako zameniti ga ukoliko je reč o DIP pakovanju čipa

uno

Arduino Uno:

 • Atmega328p
 • 14 digitalnih I/O pinova (6 PWM)
 • 7 analognih ulaznih pinova
 • 32 KB flash memorije
 • 16 MHz kristal

Ove modele možete potražiti u e-prodavnici 012lab-a, gde takođe možete naći i razne dodatke, module senzore, razvojne ploče i alate, knjige i slično.