Kako Arduino upravlja - I/O pinovi

Kako Arduino upravlja - IO pinovi

Nakon prethodnog teksta mnogi (koji ne znaju) su se pitali „kako to Arduino upravlja bilo čime?“. Jednostavno je.

Uzećemo malo apstraktan primer, recimo da je Arduino mozak na koji mogu da se dodaju periferni elementi, kao na primer LED lampica. Mi je dodamo, povežemo sa priključkom – „pin-om“ naše Arduino ploče. Ono što ostaje nakon ispravno povezane LED je to da naučimo mozak kako da upravlja njom, tada stiže red na programiranje. Ono u šta nećemo zalaziti su način na koji su softverski i hardverski realizovane mogućnosti sa različitim periferijama, sve u svemu neko je to napravio i razvio za nas, na Arduinu postoje različite periferije koje komuniciraju na nekoliko mogućih načina koje ćemo koristiti kasnije u projektima.

Najprostiji način kontrole je postavljanje nekog priključka tako da „daje“ struju, ili ne, tačnije da uključi ili isključi npr. LED lampicu. Kompleksniji način upravljanja je sa nekoliko načina komunikacije, sada ćemo ih samo pomenuti, a to su SPI, I2C ili UART, preko kojih naš Arduino može razmenjivati podatke sa nekim drugim uređajem ili modulom.

 

Arduino raspored pinova

Raspored pinova na Arduino Uno ploči

 

I/O pinovi

Ili input/output, tj. ulazno/izlazni pinovi su pinovi (priključci) na Arduino ploči preko kojih je moguće upravljati perifernim elementima. Broj tih pinova na ploči zavisi od samog modela, tačnije od mikrokontrolera koji se nalazi na ploči.

Svaki I/O pin na Arduinu, kao što i naziv kaže, može se koristiti i za ulaz i za izlaz, što bi značilo da može upravljati LED, kao u primeru na početku teksta, ali može i primati neke podatke, kao recimo da li je neki taster pritisnut ili ne. Dakle, I/O pinovi mogu raditi u dva moda, kao ulazni i kao izlazni.

Osim što ovi pinovi mogu biti ulazni i izlazni, takođe mogu biti digitalni ili analogni. Svaki od I/O pinova može se koristiti kao digitalni I/O, dok kao analogni moguće je koristiti samo specifično označene pinove. Analogni ulazi su označeni oznakama A0, A1...An – koliko god da ih ima (Arduino Uno koji ćemo najčešće koristiti ima 6 analognih ulaza), dok su analogni izlazi još posebnija priča i označeni su sa ~ znakom pored broja pina.

Da biste razumeli podelu signala na analogne i digitalne i da biste razumeli kako jedan digitalni uređaj može generisati analogni signal pročitajte sledeća dva teksta od ranije sa našeg bloga:

U narednim tekstovima malo ćemo se više posvetiti programiranju. U ova dva teksta o signalima nalaze se i primeri programa za upotrebu analognih ili digitalnih ulaza koji će vam verovatno biti nejasni, što ćemo razjasniti u narednim tekstovima.