Instaliranje i upoznavanje sa Arduino IDE

instaliranje i upoznavanje sa Arduino IDE

U prethodnom članku pričali smo o odabiru vaše prve Arduino ploče. Nadamo se da ste uspeli da se odlučite među tolikim izborom ovih igračkica. Došlo je vreme da se pokrene vaša ploča, da se testira i da se upoznate sa Arduino IDE – razvojnim okruženjem.

U našem starijem članku „Uvod u programiranje Arduino mikrokontrolera“ možete naći kako pokrenuti Arduino prvi put, kako povezati i učitati „Blink“ program da biste testirali vašu ploču, a takođe dosta korisnih podataka na engleskom jeziku možete naći na zvaničnom sajtu Arduino.cc.

 

Šta je IDE?

IDE je integrisano razvojno okruženje koje služi za kreiranje, prevođenje i „debug-ovanje“ vašeg programa. Kreiranje, tj. pisanje koda je nalik pisanja bilo kakvog teksta putem jednostavnog editora. Editor sadrži najosnovnije opcije kao što su promena veličine fonta, uz to, postoje rezervisane boje kojom će biti ispisane različite komande u programu. Nakon pisanja programa potrebno je uraditi prevođenje programa klikom na verify ikonicu za „verify“, nakon čega se ispisuju greške ukoliko ih ima, ili ukoliko je sve ok, da je program uspešno „kompajlovan“. Osim ovoga, unutar Arduino IDE postoji i serijski monitor serial monitor putem kojeg možete komunicirati sa vašim Arduinom.

 

Arduino IDE

Screenshot - Arduino razvojno okruženje

 

Ne bi trebalo da se pojave problemi sa korišćenjem Arduino IDE, jedino što može da pravi zastoj su drajveri za Arduino, u zavisnosti koji operativni sistem koristite. Uglavnom, ukoliko računar ne uspe automatski da prepozna vašu Arduino ploču onda je potrebno da instalirate drajvere koji se nalaze u folderu koji ste preuzeli zajedno sa IDE, sa zvaničnog sajta Arduina.